Thursday, July 28, 2011

अभिव्यक्तीस्वातं-य आणि सेन्सोरशीप


अभिव्यक्तीस्वातं-य आणि सेन्सोरशीप या विषयावर वेळोवेळी भरपुर चर्चा झालेली आहे.१] कोणत्याही प्रकारची सेन्सोरशीप अमान्य असणारा एक वर्ग आहे.२}सरकारची सेन्सोरशीप असायला हरकत नाही असे माणणाराएक वर्ग आहे.त्याला शासनबाह्य सेन्सोरशीप मान्य नाही.३]झुंडीची सेन्सोरशीप असावी असे माणणारा फेशिस्टांचा एक वर्ग आहे.
आमची भुमिका दुस-या गटातील आहे,हे आधी स्पष्ट करतो. तथापि शाषकिय नियुक्त्यांमध्ये आजकाल नि:पक्षपाती तद्न्य असण्यापेक्षा राजकिय वशिल्याचे तट्टु अधिक असतात,हे ऊघड गुपित आहे.देशातील ऊच्चभ्रू मंडळींना आरक्षणाबाबत किती नफरत आहे,हे वारंवार दिसुन आले आहे.ही मंडळी आक्रामक,संघटीत आणि तुच्छतावादी अस्तात.
गुजरातमधील आरक्षणविरोधी आंदोलन, मंडल आयोगाला दोनवेळा झालेला प्रचंड विरोध,{१९९० व
२००६} यातुन आरक्षणविरोधी लोबीची ताकद दिसुन आलेली आहे.
चित्रपट बघणारी भारतात सुमारे ६० कोटी जनता आहे.हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे.झा हे गल्लाभरु निर्माते आहेत. अतिशय भडक,सनसनाटी आणि ऊच्च मध्यमवर्गिय संवेदनेचे चित्रपट ते काढतात.त्यांच्या आरक्षण या चित्रफटातुन जर त्यांनी आक्रस्ताळी आरक्षणविरोधी भुमिका मांडली तर या देशातील दुबळ्या,मागासवर्गियांचे न भरुन येणारे नुकसान होईल.आरक्षण हा त्यांच्यासाठी "अस्तित्वाचा "प्रश्न आहे, केवळ बौद्धिक चर्चेचा,किंवा झोपाळ्यावर झुलत मारलेल्या शिळोप्याच्या गप्पांचा विषय नाही.
ऊच्चभ्रु व्यवस्थेचे येथिल सांस्क्रुतिक विश्वावर नियंत्रण आहे. तो आरक्षण प्रश्नावर घटनाही मानीत नाही.त्यामुळे प्रदर्शनपुर्व चित्रपट दाखवण्याची ही "अपवादस्वरुप" भुमिका नाईलाजाने घ्यावी लागत आहे.निखळ स्वातं-यप्रेमी बुद्धीवादी आमचा हा नाईलाज समजुन अघेतील अशी आशा आहे.