Tuesday, February 18, 2014

महात्मा फुले यांच्या कवितेच्या ओळी.

वानवडी,पुणे, "महात्मा फुले सभागृह" उद्या मा.मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन होत असलेल्या सभागृहातील महात्मा फुले यांच्या कवितेच्या ओळी...