Friday, February 24, 2017

पारदर्शक खोटे

सालाबादप्रमाणे पारदर्शक वधुवर परिचय मेळावा चालू होता.
वर, : " मी उच्चशिक्षित आहे. मी पारदर्शक श्रीमंत कुटुंबातील आहे. मला अतिउच्च पगाराची मल्टीनॅशनलमधली पारदर्शक नोकरी आहे. माझे मुंबई, पुणे,ठाणे,नाशिकमध्ये 4 बेडरूमचे पारदर्शक फ्लॅट आहेत. मी एकुलता एक आहे. मी पारदर्शक निर्व्यसनी आहे. मी कष्टाळू, बुद्धीमान आहे. मला भाऊबहीण नसल्याने वडीलोपार्जित संपत्तीचा मी एकमेव पारदर्शक वारसदार आहे. मी निरोगी असून दिसायला पारदर्शक....."
वधु : "तुमच्यात एव्हढी पारदर्शक भारी गुणवत्ता असेल तर तुमचे स्थळ नाकारण्याचे मला काही कारणच दिसत नाही. फक्त एक सांगा,
तुम्ही पारदर्शक सर्वगुणसंपन्न आहात पण तुमच्यात एकतरी दुर्गुण असेलच ना?"
वर :- "दुर्गुण म्हणाल तर एकही नाही. फक्त किरकोळ उणीव म्हणाल तर एव्हढीच आहे की मला पारदर्शक खोटे बोलायची सवय आहे."