Thursday, March 30, 2017

सूप हा शब्द इंग्रजीतला नसून संस्कृतमधला


सूप हा शब्द इंग्रजीतला नसून संस्कृतमधला आहे.
महाभारत हे वैश्विक साहित्यातले सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य.
पुण्याच्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेने तीन पिढ्या, सलग 55 वर्षे यावर संशोधन केले.
318 जागतिक भाषांमधील 1132 हस्तलिखितांचा तौलनिक अभ्यास करून महाभारताच्या चिकित्सक आवृत्तीचे 19 खंड प्रकाशित करण्यात आले.या कार्यासाठी खुद्द डा. भांडारकर, डा.सुखटणकर, डा.बेलवलकर, डा.दांडेकर, डा.मेहेंदळे आदींनी अपार मेहनत घेतली.

शान्तिपर्व मध्ये रन्तिदेव नावाच्या राजाची कथा आहे.
त्याचा [स्वयंपाकी] खानसामा अतिशय चवदार मांसाहारी जेवन बनवायचा.
त्याची किर्ती देशोदेशी पसरली.
एके रात्री अचानक एक हजार ब्राह्मण जेवायला आले.
त्यांना "विशिष्ट्य प्राण्याचे" मांस भोजनात हवे होते.
[स्वयंपाकी] खानसामा म्हणाला, "ब्राह्मणहो, मला क्षमा करा. आता खूप रात्र झालेली असल्यानं माझे सगळे नोकर आपापल्या घरी गेलेले आहेत. मी तुम्हाला मांसाहारी जेवन देऊ शकत नाही, मात्र  मांसाहारी सुप माझ्याकडे भरपूर आहे. त्याच्यावर तुर्तास भागवून घ्या. त्यानं विशिष्ट प्राण्यांच्या कोवळ्या वासरांपासून बनवलेलं सूप त्या विप्रांना वाढलं.

तत्र स्म सूदा: क्रोशन्ति सुमृष्टमणिकुण्डला:!!
सूपभूयिष्ठमश्रीध्वं नाद्य मांसं यथा पुरा!! 120 !!

ते संतुष्ट झाले आणि त्यांनी त्याला व त्याच्या राजाला आशीर्वाद दिले."

......................
[महाभारत, खंड, तिसरा, शान्तिपर्व, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, पुणे, 1974, पृ.2023/24]

No comments:

Post a Comment