Tuesday, January 28, 2014

नाणेघाट--"महारठीनो"जुन्नरपासून पुढे सुमारे ४७ किलोमिटरवर नाणेघाट आहे. याठिकाणी २२२१ वर्षापुर्वीचा महाप्रचंड शिलालेख आहे. ज्या गुहेत हा शिलालेख कोरलेला आहे ती आकाराने ३०फूट बाय २० फूट बाय ३० फूट एव्हडी मोठी असून शिलालेखही याच आकाराचा आहे. ज्यात मराठी माणसांचा "महारठीनो" असा उल्लेख आहे. हा शिलालेख ब्राम्ही लिपीत आहे. या ठिकाणी सुमारे ४ फूट उंची व रूंदीचा दगडी रांजण आहे. हे स्थळ अतिशय रमणीय आहे.
Naneghata, Near Junnar, "MAHARATHINO" STONE INSCRIPTION.