Saturday, April 5, 2014

सूप पाजले

मराठीत आजवर "सूप वाजले" म्हटले जायचे, कालपासून मात्र "सूप गाजले" किंवा "सूप पाजले","सूप काढले" असा शब्दप्रयोग चर्चेत आला आहे.
मुळात "सूप" हा इंग्रजी शब्द असावा असे आपल्याला प्रथमदर्शनी वाटते. मात्र हा चक्क संस्कृत शब्द आहे. हा शब्द महाभारतात आलेला आहे. त्याकाळातील मांसाहारी सूप दूरदूरवर प्रसिद्ध असल्याची नोंद महाभारतात आलेली आहे.सूप काढणारांनी सूपावरून आपल्या "संस्कृतीचीच" ओळख करून दिली असेच म्हणायचे का?
..........
कृपया महाभारताचे शांतीपर्व वाचावे. " त्याच्या २९ व्या अध्यायात रंतिदेव ह्या अतिथ्यशील राजाच्या आठवणी ऋषींनी काढल्या आहेत.त्याच्या खानावळीत दूरदूरहून लोक जेवायला येत असत. त्याच्याकडचे मांसाहारी भोजन लोकांना खूप आवडत असे. एकदा रात्री अचानक खूप ब्राह्मण जेवायला आले.तेव्हा त्यांना नम्रपणे सांगण्यात आले की आता मांसहारी जेवन संपले आहे. कृपाकरून सुपावरच भागवून घ्या."...{संदर्भ: महाभारताची चिकित्सक आवृत्ती,  भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, १९७४, खंड तिसरा, शांतीपर्व, अध्याय २९ वा, श्लोक:१२०,} सदर श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे.


"सूपभूयिष्ठमश्रीध्वं नाद्य मांसं यथा पुरा!!"
4
 • Amit Namjoshi Thumbs down for last words
 • Anant Bhat पण हरी,
  या ठिकाणी सूप म्हणजे आपल धान्य पाखडायच सूप असाव अस वाटतय..
 • Jayant Diwan निरनिराळि पक्वान्ने तयार करण्याच्या पद्धतिला सूप शास्त्र असा शब्दप्रयोग केलेला आठवतोय खरा!
 • Hiralal Pagdal हरी भाऊ ..........
  येथे नावालाच सूप आहे , प्रत्यक्षात सपा सप वार चालू आहेत, 
  आता शिव वडा नाही , तेलकट ऊध्दव वडा किंवा राज बिगर तेल वडा
 • Balmohan Adlinge एखाद्याचा जर सुपडा पार करायचा असेल तरीही सूप पाजले , सूप वाजविले तरीही काम भागते.
 • Ashok Burbure ' सूप ' र !
 • Suryakant Jadhav खंजिर हा शब्द महाराष्ट्रात ला च अहे का ?
 • Rakesh Chaudhari Thakre bandhu aata kharokhara ch pagal zale aahet
 • Rationalist Rajendra Gadgil सूप म्हणजे मटन व्वा भाज्यांचे सूप नव्हे सूप म्हणजे पाखडण्याचे .
 • Hari Narke ANANT BHAT & RAJENDRA GADGIL:कृपया महाभारताचे शांतीपर्व वाचावे. " त्याच्या २९ व्या अध्यायात रंतिदेव ह्या अतिथ्यशील राजाच्या आठवणी ऋषींनी काढल्या आहेत.त्याच्या खानावळीत दूरदूरहून लोक जेवायला येत असत. त्याच्याकडचे मांसाहारी भोजन लोकांना खूप आवडत असे. एकदा रात्री अचानक खूप ब्राह्मण जेवायला आले.तेव्हा त्यांना नम्रपणे सांगण्यात आले की आता मांसहारी जेवन संपले आहे. कृपाकरून सुपावरच भागवून घ्या."...{संदर्भ: महाभारताची चिकित्सक आवृत्ती, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, १९७४, खंड तिसरा, शांतीपर्व, अध्याय २९ वा, श्लोक:१२०,} सदर श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे.
  "सूपभूयिष्ठमश्रीध्वं नाद्य मांसं यथा पुरा!!"

Anant Bhat त्या काळात मांसाहारच काय सुरापानही करत होते.   म्हणजे हा शब्द देखील आपल्याकडूनच युरोपात गेला असेल का? काय असेल व्युत्पत्ती या "सुपाची" ?
3 mins · Unlike · 1

मराठीत आजवर "सूप वाजले" म्हटले जायचे, कालपासून मात्र "सूप गाजले" किंवा "सूप पाजले","सूप काढले" असा शब्दप्रयोग चर्चेत आला आहे.
मुळात "सूप" हा इंग्रजी शब्द असावा असे आपल्याला प्रथमदर्शनी वाटते. मात्र हा चक्क संस्कृत शब्द आहे. हा शब्द महाभारतात आलेला आहे. त्याकाळातील मांसाहारी सूप दूरदूरवर प्रसिद्ध असल्याची नोंद महाभारतात आलेली आहे.सूप काढणारांनी सूपावरून आपल्या "संस्कृतीचीच" ओळख करून दिली असे म्हणायचे का?
6Like ·  · Promote · 
 • Sunjay Dobade सुपावरून मटनाची परीक्षा अशी म्हण बनवायला हरकत नाही
 • Prasad Sonawane Sanskruti nahi aoukat.
 • Dinesh Potdar सर छान संदर्भ.. भाताची तशी सूपावरून संस्कृतीची परीक्षा.. हे सर्व प्रकारच्या 'सूपवाल्यांपर्यंत पोहोचायला हवं....'
 • Shivaji Potdar आज पुण्यात "सुपातील वडे"₹25 अशी पाटी दिसली ABC कडे
 • Sangram Tupe Amche kade baayka dhanya pakhadtat 'Supana"
 • Satish Kamble हल्ली मिडीयावाल्यांनी सनसनाटी बातमी नाही मिळत म्हणुन सुप आख्यान लावले आहे
 • Satyaprakash Hulgunde महाभारत काळात मांसाहार सूप होते असे संदर्भ कृपा करुन द्या . आपण आदरणीय आहात परंतु प्रमाण द्यावे ह
 • Dinesh Karle media is supfull............and so as people.
 • Prakash Kulkarni ताकापुरते रामायण च्या ऐवजी आता सुपापुरते "राज" कारण असा शब्द प्रयोग होऊ शकतो
 • Avadhut Johari Now election days so SOUP chadhale.
 • Chandrakant Bhosale ....तर नरके सर या सुपा सुपाच्या गोष्टी आहेत. सूप कधी वाजेल याचा पत्ता नसल्याने सुपाची आठवण झाली. आता सुपातून बनगी सारखं उडून जाण्याचा भ्याव आहेच ना... तर सापडासूप होण्याची वेळ आलीय...सूप फुकून प्यावे...किंवा ड्राय सूप येयील मार्केट मधी....
 • Dayanand Jadhav सुपातले जात्यात........
 • Hiraman Lanje करंड्याकडे गेले किंवा शेतकरी कुटूमंबात गेले तर मोठ्या आकाराचा सुप व लहान सुपुली मिळेल.सुपाने धान्य पाखडता चार बोटे सुपावर लयबद्द मारत सुप खालीवर केले जाते. हलके धान्य समोर आणल्यावर खाली टाकतात.
  सुपात धान्य घेऊन त्रिया दळतात तेव्हा सुपातले दाणे हसतात व जात्यातले रडतात .
  सुपाने खळ्यावरची धान्याची रास, याला मदन म्हणतात, उंच जागेवरुन उडवितात.सुप हलवित थोडे थोडे धान्य खाली सोडल्यावर वारयाने हलके तेवढे उडून जाते.
  पिण्याचे सुप आम्हाला माहित नविहते.पण इंग्रजाळलेल्यामनी हा शब्द संसिकृतातून घेतला असेल तरी पाणीनीच्या आधी कोणत्या बोलीभाषेत असेल.? क्रियेवरुन सू सू सू करीत पितात ते सूप काय.?
 • Balasaheb Rasve sup word is anciant .but thakare bandu sup chavtavar anun sotachi izat kami karat hahat
 • Mayuresh Raghunath Watve हा तर सुपावरून स्वर्ग गाठायचा प्रयत्न दिसतो.
 • Prasad Khanolkar "सुपा' त ले रडतात 
  बाकीचे हसतात
 • Hari Ramchandra Narke Satyaprakash Hulgunde:कृपया महाभारताचे शांतीपर्व वाचावे. " त्याच्या २९ व्या अध्यायात रंतिदेव ह्या अतिथ्यशील राजाच्या आठवणी ऋषींनी काढल्या आहेत.त्याच्या खानावळीत दूरदूरहून लोक जेवायला येत असत. त्याच्याकडचे मांसाहारी भोजन लोकांना खूप आवडत असे. एकदा रात्री अचानक खूप ब्राह्मण जेवायला आले.तेव्हा त्यांना नम्रपणे सांगण्यात आले की आता मांसहारी जेवन संपले आहे. कृपाकरून सुपावरच भागवून घ्या."...{संदर्भ: महाभारताची चिकित्सक आवृत्ती, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, १९७४, खंड तिसरा, शांतीपर्व, अध्याय २९ वा, श्लोक:१२०,} सदर श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे.
  "सूपभूयिष्ठमश्रीध्वं नाद्य मांसं यथा पुरा!!"