Friday, February 24, 2017

कोंबडी विक्रेत्यांची पारदर्शक लोकशाही


आचार्य दादा धर्माधिकारी एका अस्सल लोकशाहीवादी पारदर्शक कोंबडी विक्रेत्यांची गोष्ट नेहमी सांगायचे.
तर हा कोंबडी विक्रेता कोंबड्यांचा पारदर्शक विकास करणारा हाडाचा लोकशाहीवादी व्यापारी असतो.
तो एकदा सर्व कोंबड्यांची सभा घेतो.
त्यांना तो सांगतो, बघा मी पारदर्शक लोकशाहीवादी असल्याने आणि हुकुमशाहीचा मी कट्टर विरोधक असल्याने मी तुम्हाला निर्णयाचा पारदर्शक सर्वाधिकार देणार आहे. मला सांगा, तुम्हाला मी मान सुर्‍याने कापून मारू, हलाल करून मारू, की उकळत्या पाण्यात बुडवून मारू, की तुमची मान मोडून मारू, की....? तुमचा जो काही पारदर्शक निर्णय असेल तो मला मोकळेपणाने सांगा.
एक कोंबडी घाबरत घाबरत म्हणाली, पण मालक, आम्हाला जगायचेय, आम्हाला मारू नका.
लोकशाहीवादी विक्रेता म्हणाला, मला माफ करा पण तुम्हाला मारायचा पारदर्शक निर्णय आधीच झालेला आहे. मारण्याची पारदर्शक पद्धत कोणती हवी एव्हढेच तुम्हाला विचारलेय. त्यावर पटपट बोला.