Monday, June 17, 2019

खैरमोडे लिखित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र अधिकृत - यशवंत भीमराव आंबेडकर

खैरमोडे लिखित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र अधिकृत - यशवंत भीमराव आंबेडकर
अठरा प्रकरणांच्या या चरित्र लेखनात साधार आणि साद्यंत वर्णनाकडे लेखकाचा कल असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे चरित्र मराठीमध्ये तरी अधिकृत मानले जावयास अडचण पडू नये असे वाटते.

 डॉक्टरसाहेबांनी पुढे आपल्या आयुष्यात जे महत्कार्य केले त्याची बीजरूप कल्पना या पुस्तकातील विविध माहितीवरून चांगल्याप्रकारे येते...असे हे माहितीपुर्ण, उद्बोधक आणि साधार पुस्तक अत्यंत परिश्रमपुर्वक उत्तम प्रकारे लिहिल्याबद्दल कोणीही श्री चां.भ.खैरमोडे यांना धन्यवाद देईल."

-यशवंत भीमराव आंबेडकर, प्रकाशक,भारतभूषण प्रिटींग प्रेस, गोकुळदास पस्ता लेन, दादर, मुंबई १४

विविधवृत्त, ६ जुलै १९५२, मुंबई

पाहा- डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, चरित्र खंड-१ला, प्रताप प्रकाशन, गिरगाव, मुंबई, तिसरी आवृत्ती-१४ एप्रिल १९७८, पृ. ३०६,

No comments:

Post a Comment