Wednesday, June 5, 2019

वर्तमानपत्रांचा खप, मालकांचा सामाजिक स्तर आणि वाचक-भारतीय समाजात जात, वर्ग आणि लिंगभाव यांच्या आधारे बहुतेक सामाजिक भुमिका ठरतात. त्यात अर्थातच धर्म, भाषा, संस्कृती व प्रांत या विविधता आणि विचारसरणी यांचा महत्वाचा वाटा असतो.

या दृष्टीने राज्यातील वर्तमानपत्रांवर एक नजर टाकली तर काय चित्र दिसते? वाचक सर्वस्तरिय, बहुवर्गिय आणि बहुजातीय असलेल्या या वर्तमानपत्रांची मालकी मात्र मर्यादित गटांमध्येच विभागलेली आढळते.
लोकमत या वर्तमानपत्राने नुकताच असा दावा केला आहे की त्यांचा खप सर्वाधिक आहे.

चर्चेसाठी हा दावा व त्यांनी दिलेली खपाची आकडेवारी खरी मानली तर राज्यातील सर्वाधिक खपाची १० वर्तमानपत्रे पुढीलप्रमाणे - [चूकभूल देणे-घेणे]

१. लोकमत, मालक : दर्डा, सामाजिक गट- वैश्य
२. सकाळ, मालक :पवार, सामाजिक गट : मराठा
३. पुण्यनगरी, मालक : शिंगटे, सामाजिक गट : मराठा
४. पुढारी, मालक : जाधव, सामाजिक गट : मराठा
५. लोकसत्ता, मालक : गोयंका, सामाजिक गट- वैश्य

६. म.टा., मालक : जैन, सामाजिक गट- वैश्य
७. टाइम्स ऑफ इंडीया, मालक : जैन, सामाजिक गट- वैश्य
८. दिव्य मराठी, मालक : आगरवाल, सामाजिक गट- वैश्य
९. सामना, मालक : देसाई, सामाजिक गट : मराठा
१०. नवभारत, मालक : माहेश्वरी, सामाजिक गट- वैश्य

-प्रा. हरी नरके, ०५ जून, २०१९

No comments:

Post a Comment