Wednesday, March 8, 2017

सहज आठवणारी महिलांची महत्वपुर्ण आत्मकथनं -

1.**स्मृतीचित्रे - लक्ष्मीबाई टिळक, 2. माझे पुराण- गोदावरी [आनंदीबाई] कर्वे, 3. **जेव्हा माणूस जागा होतो - गोदावरी परूळेकर, 4. **आहे मनोहर तरी- सुनीति देशपांडे, 5. बंध अनुबंध - कमल पाध्ये, 6. साथसंगत - रागिणी पुंडलिक, 7.**अंत:स्फोट - कुमुद पावडे, 8. **आयदान - उर्मिला पवार, *9.* एक कहाणी अशीही - मन्नू भंडारी [मराठी अनुवाद - मंगला आठलेकर ], 10. नाच ग घुमा -माधवी देसाई, 11. मरणकळा - जनाबाई गिर्‍हे, 12. तीन दगडांची चूल -विमल मोरे, 13. **सर आणि मी - ज्योत्स्ना कदम, 14.**हिरकणीचं बिर्‍हाड - सुनीती अरळीकर, 15. मास्तरांची सावली - कृष्णाबाई सुर्वे, 16. स्नेहांकिता - स्नेहप्रभा प्रधान, 17. रमाबाई रानडे - आमच्या आयुष्यातील आठवणी, 18. यशोदाबाई आगरकर, 19. मिटलेली कवाडं - शांताबाई सर्वगौड, 20. माह्या जल्माची चित्तरकथा - शांताबाई कांबळे,.........................
माझ्या फे.बु. मित्र मैत्रिणींनी खालील पुस्तके सुचवली : [ धन्यवाद दोस्तांनो ] 21. आठवले तसे- दुर्गा भागवत, 22. नाथ हा माझा - कांचन घाणेकर, 23. सांजवात - आनंदीबाई शिर्के, 24. मला उध्वस्त व्हायचंय - मल्लिका अमर शेख-ढसाळ, 25. मी भरून पावले आहे - मेहरून्निसा दलवाई, 26. समिधा - साधना आमटे, 27. सांगत्ये ऐका - हंसा वाडकर, 28. रास - सुमा करंदीकर, 29. कुणीतरी कुणास्तव - यशोदा पाडगावकर, 30. मी मिठाची बाहुली- वंदना मिश्र, 31. माझ्या खुणा माझ्या मला - सरोजिनी बाबर, 32. I dare Kiran Bedi, 33. रांगोळीचे ठिपके - वासंती गाडगीळ, 34. हे मीच सांगितले पाहिजे- शीलवती केतकर, 35.एक धागा सुताचा - कमला काकोडकर, 36. काळे गाणे-मरियम मकेबा, 37. भाळी चांदण गोंदण - निर्मला देशपांडे, 38. दुहेरी शाप - कौसल्या बसंत्री [अनु. उमा दादेगावकर],39. एका रॅंग्लरची कहाणी - सुमती नारळीकर, 40. गेले ते दिवस - सत्यभामाबाई सुखात्मे, 41. अमलताश - सुप्रिया संत-दिक्षीत, 42. आमची कथा - दुर्गाबाई देशमुख, 43. माझी स्मरणचित्रे - अंबिका धुरंधर, 44. मी अनिता राकेश - अनिता मोहन राकेश, 45. अजुनी चालतेची वाट - बेहरे, 46. बाईचं घर मेणाचं - उज्ज्वला शिंदे, 47.. आमची अकरा वर्षे.. माधव जुलियन यांच्या पत्नी, 48. बिनपटाची चौकट - इंदुमती जोंधळे, 49. रशिदी टीकट -अमृता प्रितम, 50. जीणं अमुचं - बेबीताई कांबळे, 51. मी दुर्गा खोटे - दुर्गा खोटे, 52. झिम्मा - विजया मेहता, 53. संजीवनी खेर - चंदेरी दुनिया, 54. सय - सई परांजपे,
55. इंदिराबाई वादिकार - इंदिरेची स्मृतिकथा, 56. अजूनी चालतेची वाट - आनंदीबाई विजापूरे, 57. जगायचंय प्रत्येक सेकंद - मंगला केवळे, 58. बारबाला - वैशाली हळदणकर, 59. आशा आपराद - भोगले जे दु:ख ज्याला, 60. टाईमपास - प्रोतिमा बेदी, 61. चाकाची खुर्ची - नसिमा हुजरूक,.......................
याशिवाय * संगिता धायगुडे, * हिराबाई पवार, * नंदा मेश्राम, * मंगला नारळीकर, * पार्वतीबाई ठोमरे, * पार्वतीबाई आठवले, * कृष्णाबाई मोटे यांचीही आत्मकथने प्रकाशित झालेली आहेत.
......................
वरिल 68 पुस्तकांपैकी माझी 12 वाचायची राहिली आहेत. यापैकी मिळतील तेव्हढी लवकर मिळवून वाचतो.

No comments:

Post a Comment