Saturday, March 18, 2017

अभिजात मराठी भाषेचा अहवाल

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पठारे समितीने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या मराठी अहवालाचा संक्षिप्त मसुदा, पीडीएफ, पृष्ठे 128, जुलै 2013.
https://marathibhasha.maharashtra.gov.in/…/%E0%A4%85%E0%A4%…आजवर हा अहवाल 85000 लोकांनी वाचला आहे.
[मुख्य अहवाल इंग्रजीत असून त्याची सुमारे 500 पृष्ठे आहेत. तो अद्याप अभ्यासकांना खुला करण्यात आलेला नाही.यथावकाश तो खुला करण्यात येईल.]

No comments:

Post a Comment