Saturday, March 18, 2017

सांगा तुम्हाला पहिला नंबर हवा की दुसरा?

सध्या परीक्षांचे दिवस आहेत.
आम्हा नवमध्यमवर्गीयांना मुलामुलींच्या प्रथम क्रमांक मिळवण्याचं भलतंच वेड असतं.
जिथंतिथं पोरांनी पहिला नंबर मिळवायलाच हवा यासाठी सारा आटापिटा.
केल्व्हीन हा जागतिक किर्तीचा शास्त्रज्ञ. आज विज्ञानजगत त्याचे नाव अतिशय आदराने घेते.
एकदा एका प्रवेश परीक्षेत तो पास झाला, पण त्याला दुसरा नंबर मिळाला.
पहिल्या आलेल्या पार्कीन्सनला परीक्षकांनी बोलावलं,
"अरे मी फार अवघड आणि नविन गणितं घातली होती पेपरात, तुला कसं काय जमलं उत्तर?"
तो म्हणाला, "त्याचं कायय सर, मी सतत अवांतर वाचन करतो. गेल्या महिन्यातच यावरचा एक शोधनिबंध माझ्या वाचनात आला होता, सर."
"शाब्बास. मीही त्याच शोधनिबंधावरून पेपर सेट केला होता."
सरांनी केल्व्हीनला बोलावलं."तू नक्कल केलीस ना पार्कीन्सनची? तो नवनवं वाचतो. तुही मला वाचतो म्हणून खोटं सांगू नकोस."
"सर, मी खोटं बोलत नाही. मी नक्कल केलेली नाही."
"मग तुला कसं उत्तर आलं?"
"सर, तो शोधनिबंध मी लिहिलेला आहे." केल्व्हीननं शांतपणे सांगितलं.
पण त्याचा दुसरा नंबर आला. आज पहिला आलेला पार्कीन्सन जगाला माहितही नाही. केल्व्हीननं मात्र असंख्य शोध लावले. तो जगाला वंदनीय झाला.
सांगा तुम्हाला पहिला नंबर हवा की दुसरा?

No comments:

Post a Comment